Produkter

Disponentens grundpaket

 • Uppgörande av budget och budgetuppföljning
 • Handhavande av fastighetens försäkringar och avtal
 • Kontakt med och rapportering till styrelsen
 • Mötesarrangemang (beredning och presentation av beslutsförslag, utförande av beslut)
 • Vederlags- och hyresövervakning ( vid behov även betalningspåminnelser och indrivning)
 • Bokföring och bokslut
 • Löner och arvoden (mötesarvoden och eventuell gårdskarl)
 • Handhavande av behövliga anmälningar (skattemyndigheterna, handelsregistret etc.)
 • Uträkning av låneandelar
 • Övervakning och uppföljning av fastighetsskötseln

Tilläggstjänster

 • Upprättande och uppföljning av service för specialmaskineri och utrustning
 • Förverkligande av mindre reparationer
 • En årlig konditionsgranskning på basen av vilken uppgörs styrelsens 5 års underhållsbehovsanalys
 • Uppgörande och uppdatering av räddningsplanen
 • Övervakning av bostadsförbättringar och rådgivning åt aktieägarna

 

Grundpaket för egnahemshus och sommarstugor                från 170€/år

 • Teknisk granskning av fastighetens konstruktioner och teknik
 • Uppgörande av en personlig servicebok där resultatet av den tekniska granskningen införs
 • Rekommendationer för långsiktigt underhåll och reparationer
 • Årlig övervakning av fastighetens skick och energieffektivitet
 • Serviceboken fungerar som ett arkiv över gjorda serviceåtgärder och reparationer. Detta medför ett märkbart säljargument vid en eventuell försäljning av fastigheten.

 

 

Reparations- och byggtjänster

 • konditionsgranskning fr. 800€
 • energibevis 300€
 • fuktighetsmätningar fr. 75€
 • ytreparationer
 • förändringsarbeten
 • våtutrymmen
 • snickeriprodukter
 • terasser
 • fasader
 • tak

 

 

Bostads- och fastighetsförmedling

 • förmedling av bostadsfastigheter och sommarstugor
 • bostadsförmedling
 • hyresförmedling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snickarglädje!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exempel på utförda renoveringar

 

DISPONENTSERVICE

Disponentservicen innebär en helhetsomfattande ledning och styrning av bostadsbolaget i enlighet med styrelsens och bolagstämmans beslut. Ett kvalitativt disponentskap bygger på aktivt samarbete med husets styrelse, utsökt kundservice, tidsenlig ekonomisk förvaltning och gott tekniskt kunnande.

Vi erbjuder tjänster inom administrativt-, ekonomiskt- och tekniskt disponentskap i enlighet med era önskemål och behov.

Vi tar hand om bostads- och fastighetsbolagens centrala disponentuppgifter:

 • Administrativa uppgifter
 • Fastighetens ekonomiska uppgifter
 • Uppgifter relaterade till fastighetens tekniska och funktionella underhåll
 • Bokföringstjänster
 • Konkurrensutsättning och kostnadsövervakning av inköpstjänster

Genom uppföljning av fastighetens tillstånd, uppdatering av renoveringsplanerna och en tidsenlig planerad renovering hålls boendekostnaderna under kontroll. Vi känner till våra kundbolags byggnadstekniska delområden på basen av vilka vi årligen uppgör de kommande årens renoverings- och underhållsplanerna.

Underhållsplanerna kompletteras vid behov med konditionsgranskning och konditionsbedömning. Med hjälp av de kommande årens underhållsplan kan bolaget planera sin ekonomi och sina reparationer långt in i framtiden.

Disponentens viktigaste uppgift är att verka som bolagets och aktionärernas sakkunniga förvaltare. Vi tar hand om de dagliga rutinerna och också genomförandet av mer utmanande projekt. Vår servicemodell garanterar att skötseln av bolagets ärenden alltid är i händerna av det bästa kunnandet och hela teamets expertis.

Upprätthållandet av boendetrivseln och fastighetens värde kräver ett professionellt disponentskap samt noggrann och tidsenlig förvaltning.

Då rätta åtgärder görs vid rätt tidpunkt är den ekonomiska nyttan märkbar. En kunnande disponent gör beslutsprocessen lättare genom att erbjuda motiverade förslag för fastighetsunderhållet och höjandet av fastighetens värde.

Vi tar hand om de olika delområdena inom fastighetsskötseln som vi kommit överens om i enlighet med de etiska riktlinjerna för disponentskap.

  Marknadsgatan 4, Ekenäs

 

 

TJÄNSTER FÖR ÄGARE AV VILLOR, EGNAHEMSHUS OCH SOMMARSTUGOR

Vi erbjuder tjänster också för egnahemsboende och stugägare. Vi fixar till och renoverar både inne och ute och hjälper till med alla underhållsuppgifter året om.

Det går bra att fixa till på stugan under höst, vår och vinter. Man kan göra det mesta under annan tid än sommaren och då är stugan brukbar och allt färdigt då sommaren börjar.

Låt inte tidsbristen eller trycket av alla planer ge dig ångest, med vår hjälp förverkligas projekten lätt och enligt tidtabell.

Vi uträttar bland annat: Granskningsbesök, konditionsvärderingar, fuktmätningar, energibevis, gräsklippning, gårdsarbeten/trädgårdsskötsel, snöskottning, rensning av snö från taken, rensning av tak och rännor, fällning av träd, städning, renoveringar, målning, byggandet av bryggor, terasser, murar och andra konstruktioner.

 Bombi, Pojo 2015 grunden uträtad, ny brädfodring, dränering kring huset

Kom ihåg Hushållsavdraget i beskattningen!

 

REPARATIONS- OCH BYGGTJÄNSTER

Våra byggtjänster omfattar både nybyggnation, ombyggnad och renovering av bostäder och lokalbyggnader. Vi arbetar för att göra byggprocessen så enkel som möjligt för dig som kund. Låga driftskostnader och flexibla lösningar är viktigt. God innemiljö och energieffektivitet är en självklarhet.

Vi är väl medvetna om de utmaningar och val våra kunder står inför när en ombyggnad skall realiseras. Vi kan erbjuda stöd i att hitta lösningar som fungerar för hyresgäster och boende. Vår erfarenhet visar att tidig involvering ger ett stort mervärde och bidrar till samarbetsformer som ger lägst totalkostnad för projektet.

Vi tillverkar också högklassiga snickeriprodukter, hör dig gärna för!

 

 

PERSONLIGA OCH INDIVIDUELLA BOSTADS- OCH FASTIGHETSFÖRMEDLINGSTJÄNSTER

Vi tillhandahåller privat och självständig fastighetsförmedling i Västra Nyland och södra Åboland.

Vi erbjuder dig yrkeskunniga, individuella och pålitliga tjänster i förmedlingsärenden.

Vi betjänar på båda inhemska språken.

Vi är en förmedlingsbyrå som handhar följande förmedlingstjänster:

 • vi förmedlar aktielägenheter, egnahemshus, fritidsbostäder och tomter
 • vi förmedlar nyproduktion
 • vi gör värderingar
 • vi tar emot inköpsuppdrag

Marknadsföringskanaler till våra försäljningsobjekt är:

 • Etuovi.com, Jokakoti.fi, egna hemsidor
 • Bostadsbladet och lokala tidningar
 • Allmänna och privata visningar

Vårt mål är nöjda kunder och en yrkesmässigt med God förmedlingssed väl genomförd bostadsaffär.

 

En gedigen, vacker och praktisk köksstol/stege                                        Stiliga bokstöd

Fråga gärna närmare 020 734 7999.

 

Dörr renovering

Kaptensstället Draksvik 2015, tak och brädfodring

Marknadsgatan 4, Ekenäs, målning 2015

Renovering Korpo 2015

Fasadrenovering, Ekenäs 2015