Ventilation och värme

Om du har maskinell luftrening suger fläkten luft från de utrymmen där luftväxlingens behov är störst såsom kök, bad- och klädrum. Den ersättande luften kommer till lägenheten via luftventilerna. Följ luftreningsapparatens bruks- och skötselanvisningar. Luftreningen är en viktig faktor vid regleringen av luftens fuktighet, renhet och boendetrivseln.

 


Så här säkrar du luftväxlingen:

 • Använd ventilationen med tillräcklig volym vid matlagning. Håll köksfönstren och balkongsdörren stängda då du lagar mat. Annars sprider sig matdoften i lägenheten. Fönstret i rummet bredvid köket kan hållas öppet för kompensationsluft.
 • Rengör luftventilerna regelbundet. Ändra inte på ventilens inställningar. Om det uppstår problem med reningen vänd dig till servicemannen.
 • Tätningar och inställningar får inte ändras eller skadas. Blockera inte luftventilerna. Rengör spisfläktens fettfilter regelbundet.
 • Justera ventilationen så att den är tillräcklig men inte för stor.
 • Vädra snabbt med korsdrag.

 


Justering av rumstemperaturen:

Rumstemperaturen har en stor inverkan på boendetrivseln och energiförbrukningen. De boende bör informera servicebolaget ifall rumstemperaturen avviker från målvärdena. Speciellt om temperaturen stiger för högt under uppvärmningsperioden är det skäl att kontakta servicebolaget. Det allmänna målvärdet för bostadsutrymmen är 20...22C. För höga rumstemperaturer leder till förhöjda boendekostnader.
 

 • Meddela genast om ditt värmeelement läcker.
 • Skaffa dig en nogrann termometer och placera den t.ex. i vardagsrummet helst inte vid en yttervägg.
 • Följ med temperaturväxlingarna och meddela vid för låg eller hög temperatur.
 • Värmeelementen skall vara svala speciellt vid milda utetemperaturer om det är tillräckligt varmt inne.
 • Justera värmeelementet på mindre om det blir varmt inne. Vädra inte värmen ut. Då du vädrar gör det med ett snabbt korsdrag.
 • Placera inte möbler, gardiner och dylikt framför värmeelementen.
 • Om värmeelementen har ett porlande ljud är det ett tecken på behov av luftning. För undvikning av skador rekommenderas att servicemannen gör luftningen.