Våtutrymmen

De boende har en omedelbar skyldighet att meddela om skador på bostadens konstruktioner.
 


Gör en anmälan genast om:

 • fogarna i wc- eller badutrymmena mörknar eller byter färg
 • golvbeläggningen byter färg
 • tapeterna lossnar från väggarna
 • målfärgen lossnar eller flagar i taket eller på väggarna
 • det luktar mögel eller unket inne
 • man kan se mögel i innerutrymmena
 • fönstren förblir fuktiga invändigt i timmar efter en dusch eller annat bruk som medför fukt

För undvikning av fuktskador eller mögel är det av vikt att följa med skicket av badrummets ytor:

 • plastmattor och fogar är hela
 • plastmattan är väl fäst i golvet och undre delen av väggen
 • kaklarna och fogarna är hela
 • genomgångarna är täta

Meddela upptäckta skador genast!