Trygghet

Enligt räddningslagen (468/2003) skall en räddningsplan göras upp i alla hus med minst fem bostäder. Räddningsplanen innebär boendesäkerhet som har till syfte att skydda de boende och deras egendom. I räddningsplanen utreds vilka platser i byggnaden är farliga och vilka faror omgivningen kan medföra.

Störande beteende
Till ett bra boende tillhör att ta hänsyn till grannarna. I flervånings- och radhus bor man tätt inpå varandra och ljud hörs förvånansvärt bra genom väggar och golv. För livskvaliteten och tryggheten är det ändå viktigt att man känner sig avslappnad i sitt eget hem och kan göra saker som är viktiga för en själv. Men på dagen görs andra saker än på natten. Till exempel dammsuger man inte, diskar och tvättar inte på natten och utför inte heller andra sysslor som hör till dagen. Om någon granne för ett så högljutt eller annars oroligt liv att det oskäligt stör grannarnas husfrid kontaktas antingen polisen omedelbart eller också disponenten skriftligt följande vardag, beroende på vilken typ av störande beteende det rör sig om. I den skriftliga anmälan specificeras vad som har hänt, när det har hänt samt hur länge störandet varade. Man måste också komma ihåg att datera anmälan. Kontakt blanketten kan du hitta på våra blankettsidor eller genom den bifogade linken. När en skriftlig anmälan gjorts, kontaktar disponenten utan dröjsmål skriftligt den som har gjort sig skyldig till störningen. Om det inte blir någon ändring i det störande beteendet kan det leda till lokalens besittningstagande i aktiehus eller att hyresavtalet hävs i hyreshus.

Ofog
Huvudregeln är att den som med avsikt söndrar eller skadar bolagets egendom eller lösöre också är skyldig att ersätta skadan. Om man bevittnar ofog bör man meddela polisen och disponenten om saken för att de skyldiga också skall kunna ställas till svars. Annars tvingas alla som bor i huset att delta i reparationskostnaderna. Lokalens dörr bör alltid sättas i baklås när man lämnar bostaden för en längre tid. Varje boende bör också se till att ytterdörrar och förrådsdörrar går i lås om man rör sig där på kvällen och natten.

Nödsituation
Telefonera 112 och gör så här:

1. Berätta vem du är.
2. Berätta vad som har hänt, en olycka eller ett sjukdomsanfall.
3. Händelseplatsen.
4. Är människor i fara.
5. Svara tydligt på frågorna.
6. Bryt samtalet först när du har fått lov till det.
7. Kom ihåg att hjälpa utryckningspersonalen att hitta fram
Nödsamtal är gratis och inget riktnummer behövs.
I mobiltelefonen behövs inte ens telefonkort, det räcker till att telefonen är på och laddad.