Spara energi

De kommunala värme-, el- och vattenavgifterna stiger årligen. Med små åtgärder kan du minska din energiförbrukning med upp till 15% och således påverka dina egna boendekostnader.
 


Vattenförbrukningen

Boende i ett höghus använder i snitt 155 l/dygn, då målsättningen är 130 l/dygn/boende. Vattenförbrukningen är beroende av vattenarmaturens egenskaper och skick. Om det från kranen droppar en droppe i sekunden blir det ungefär 10 m³ i året. Vattenförbrukningen påverkas också starkt av de boendes förbrukningsvanor.
 

 • Låt inte vattnet rinna i onödan
 • Tvätta eller skölj inte disk med rinnande vatten
 • Tvätta alltid byke och disk med fulla maskiner
 • Att ta sig ett bad förbrukar fem gånger mer vatten än en dusch


Meddela servicebolaget eller disponenten alltid genast vid eventuella läckande vattenkranor eller toalettstolar. Läckande armatur kan också leda till fuktskador.


På grund av risk för tilltäppning får du inte sätta följande i avloppen:

 • fast hushållsavfall (potatis-, fruktskal och dyl.)
 • kaffesump
 • tobaksfilter
 • omslags-, hushålls- eller tidningspapper
 • tekstiler, bindor eller blöjor
 • sand
 • byggavfall
 • fett, olja, bensin, lösningsmedel etc.
 • problemavfall, toalettrenares ställningar, medicinförpackningar eller badrumsförnödenheter

Elförbrukning

Du kan påverka elförbrukningen genom dina bruksvanor och val av rätt hushållsapparatur.
 

 • Släck ljuset då du lämar allmänna utrymmen
 • Släck ljuset i bostaden om du inte behöver det, du sparar elektricitet varje gång du släcker ljuset även för en kort tid
 • Använd elapparatur som är energivänlig och följ tillverkarens anvisningar
 • Använd energisnåla lampor
 • Tvätt i 30-40C vatten är ofta tillräckligt, 90% av den energi tvättmaskinen använder går till att värma upp vattnet. Du kan minska på elräkningen betydligt genom att använda ljummet vatten vid byktvätt.

Spara på värmen

Av hemmets energiförbrukning går hälften till uppvärmning.
 

 • Rätt rumstemperatur är 20–22 grader
 • Skruva ner värmen om det är för varmt, vädra inte ut värmen
 • Vädra med ett snabbt korsdrag
 • Om det konstant är för varmt eller kallt i lägenheten meddela servicebolaget eller disponenten. Temperaturen mäts i mitten av rummet
 • Placera inte möbler, gardiner eller dylikt framför värmeelementen eller termostaten. Rumsluften bör kunna fritt omringa termostaten för att kunna justera rumstemperaturen rätt
 • Värmeelementet skall vara kallt ibland isynnerhet om det är ett värmelement med termostat
 • Om värmeelementet konstant är varmt undertill och kallt på övre sidan eller om det för ett porlande ljud bör elementet luftas
 • Ett välfungerande element är varmt upptill och då du känner en temperaturskillnad på röret från elementet vet du att vattnet strömmar i elementet
 • Stäng alltid ytterdörrar och dörrar till kallkällare ordentligt
 • Ombesörj att tätningar i fönster och dörrar är i skick