Elapparater

Vad får man göra själv?

Som grundregel får man inte göra fasta elarbeten. Man kan själv byta lampor och söndriga proppar. Större elarbeten fordrar lisens och nödig yrkeskunskap. Några små reparationer främst på bärbara elapparater kan man göra själv.

Taklampor kan man själv koppla med hjälp av "sockerbit" eller en kontaktplugg. För detta ändamål måste man stänga strömmen från huvudbrytaren i eltavlan. Lampan får inte lämnas hängande enbart i kontakten utan måste hängas i takkroken.

Fasta installeringar får man inte röra. Man får avlägsna och lägga tillbaka skyddslocken på strömuttag och brytare vid t.ex. tapetsering och målning. Arbetet bör göras strömfritt. Eluttagens strömlöshet bör säkerställas med en godkänd polpenna. kom ihåg att vatten leder ström. Undvik att använda elapparater i situationer där det finns vatten i närheten.
 


Att beakta:

  • En söndrig elapparat bör genast tas ur bruk och låta repareras av en godkänd elektriker.
  • Eluttagen, brytarna och de synliga ledningarna bör vara hela. Skador måste omgående åtgärdas.
  • Ha olika stora proppar till förfogande.
  • Det lönar sig att lära sig att byta proppar redan på förhand.
  • Reservlampor är också bra att ha tillhanda.
  • I fall av elbrott är det bra att ha tillgång till ficklampa, ljus, tändstickor och batteridriven radio.