Brandvarnaren

En brandvarnare är en billig livförsäkring. Den reagerar på den livsfarliga röken och varnar dig.

Hur många brandvarnare behöver du?

 • Du bör ha en brandvarnare på varje våningsplan i din bostad.
 • Brandvarnarens övervakningsområde bör inte överstiga 60 m2. Dessutom bör avståndet mellan två brandvarnare inte vara större än 12 meter.
 • Brandvarnarna bör placeras i anslutning till sovrummet. Tänk på att stängda dörrar och störande ljud kan göra det omöjligt att höra en brandvarnare in till varje sovrum.

Det är när du sover som du är som mest försvarslös mot rök och brand!

Optisk eller joniserande brandvarnare?

Det finns två typer (avseende funktion) av brandvarnare, optisk och joniserande. Båda dessa reagerar på rök, men de känner av rökpartiklarna genom olika tekniska lösningar. Det syns inte utifrån om brandvarnaren är av den ena eller den andra sorten. Även om respektive typ är mer känsliga för vissa typer av rökpartiklar, så visar erfarenheten att båda sorterna ger varning vid bränder i bostäder på så sätt att de ger en likvärdigt skydd. Tiden från det att brandvarnaren ger larm till det att det blir en farlig miljö blir generellt sett lika, vare sig man har optisk eller joniserande brandvarnare.

Var ska du montera brandvarnaren?

Brandvarnarna ska placeras enligt leverantörens anvisningar, generellt gäller dock följande:

 • Brandvarnarna placeras i rummets högsta punkt och helst mitt i rummet.
 • Om du har flera våningar bör en brandvarnare placeras där trappan mynnar till den övre våningen.
 • Brandvarnarna ska sitta i taket, inte på väggen.
 • Ett fritt utrymme på minst 50 cm ska finnas runt om brandvarnarna.
 • Brandvarnare ska inte placeras i närheten av ventilationsöppningar.
 • Placera inte brandvarnare nära köksspisen eller i badrum, garage eller hobbyrum där den kan orsaka irriterande falsklarm. Glöm inte att testa dem när du monterat upp dem!

Skötsel och kontroll

 • Rengör brandvarnarna från utsidan med dammsugare en gång om året.
 • Vi rekommenderar litiumbatterier som räcker upp till fem gånger längre än vanliga alkaliska batterier – då slipper du byta varje år. Om du har vanliga batterier ska du byta dem en gång om året (till exempel på 1:a advent).
 • Kontrollera att brandvarnarna fungerar minst en gång i kvartalet och när du varit hemifrån en längre tid.
 • Byt ut brandvarnarna efter 8–10 år. De har begränsad livslängd.

Testa brandvarnaren

Gör en funktionskontroll av brandvarnaren minst en gång i kvartalet och när du har varit hemifrån en längre tid. Testa brandvarnaren genom att trycka på testknappen. Brandvarnarens siren ska då ljuda. Samtliga funktioner i brandvarnaren kontrolleras på det här sättet.

Om brandvarnaren aktiveras oavsiktligt vid till exempel matlagning, kan du vifta bort röken med en tidning eller liknande, för att få brandvarnaren att tystna. Undvik att avlägsna brandvarnaren från sin plats, eller att plocka bort batteriet.

Var slänger du brandvarnaren?

Brandvarnare hör till de produkter som ska sorteras som elektronikavfall på en återvinningsstation. Ta ur batteriet och sortera det för sig. Du kan också lämna tillbaka den till leverantören när du köper en ny.

Skaffa ett brandsäkert hem

Utöver brandvarnare rekommenderar vi att du tar steget fullt ut och skaffar dig ett brandsäkert hem.

 • Driftsäkert brandvarnarsystem
 • Pulversläckare 6 kg, klass 43A 233BC
 • Brandfilt, storlek 120 x 180 cm
 • Automatisk övervakning av köksspisen
 • Informationsmaterial
 • Utbildning