Renoveringsanmälan (bostadsrenoveringar)

 

Fyll i följande information noggrannt.

*) Bostadsbolagets namn
*) Bostadens adress
*) Bostadens ägare
*) Kontaktuppgifter (telefon och email)
  Var skall den planerade renoveringen utföras


  Annat utrymme, vilket:
 

Detaljerade uppgifter om utrymmet:

*) Vem utför renoveringen
*) Kontaktuppgifter
  Våtrumscertifikatets nr (vid behov)
*) Planerare
*) Kontaktuppgifter
  Elinstallatör
  Kontaktuppgifter
  VVS-installatör
  Kontaktuppgifter
 

Vad skall renoveras och hur (material etc.):

  Taket
  Golvet (även det ursprungliga materialet)
  Väggar
  Fasta konstruktioner, armaturer etc.
 

Tidtabellen för renoveringen:

*) Renoveringen börjar
*) Renoveringen färdig
 

 

Renoveringstillståndet tillhandahålls bostadens ägare om inte annat överenskommits.

Renoveringarna bör utföras enligt gällande byggbestämmelser och enligt god byggsed.

Nödiga inspektioner och kontrollbesök bör överenskommas med disponentbyrån.

Fordrar renoveringen hörande av grannar sköter bolaget om detta och härför reserveras en vecka efter vilken ägaren tillhandahålls tillståndet.

Vänligen beakta att du inte kan påbörja renoveringen innan du fått tillstånd!

Inspektionerna fråntar inte ägarens ansvar vid renoveringar!

Kom ihåg att alltid använda yrkeskunnigt folk vid tillståndsbelagda arbeten!