Flyttningsanmälan

 

Välj informationstyp, fyll i hela namnet på de flyttande samt socialskyddssignum och eventuella annulleringar av bastutider och bilplatser, tack.

  Informationstyp:
  Den flyttande: Efternamn, förnamn och socialskyddssignum
  De medflyttande: Efternamn, alla förnamn och socialskyddsignum
  Flyttar från, gatuadress:
  Flyttar från, postnummer och -ort:
  Flyttar till, gatuadress:
  Flyttar till, postnummer och -ort:
  Flyttdatum (dd.mm.år):
  Telefonnummer:
  Email:
  Annullering av bastutid (tid):
  Annulering av bilplats (nr.):