Ägarbyte / aktieregistrering

Vid användning av fastighetsförmedlare

Behövliga dokument:
Köpeavtal (eller annat överföringsdokument såsom boupptäckningsinstrument, gåvobrev eller avvittringsavtal)
Försäkra dig om att i dokumentet framgår de nya ägarnas person- och adressuppgifter.
Kvitto över betalning av köpesumman
Behövs inte om köpet är kvitterat i köpebrevet och betalningen av köpesumman är ett villkor för äganderättens övergång.
Intyg över betalning av överlåtelseskatten eller frigörelse av skatten (Vero / lomake 6012)
Skattebyråns stämpel behövs inte om fastighetsförmedlarens intyg över skattens betalning framgår i dokumentet.

 

Köpet uppgjorts utan fastighetsförmedlare

Ifall du köpt bostaden direkt av säljaren behöver du utöver de tidigare nämnda dokumenten också följande dokument:

En kopia av aktiebrevet (framsidan och överföringssidan)

Intyg över betalning av överlåtelseskatten eller frigörelse av skatten stämplat av skattebyrån (Vero / lomake 6012).

Blanketten bör alltid ha skattebyråns stämpel annars kan överlåtelsen inte införas i aktieregistret.

Skattebyråns stämpel

Då du har nödiga dokument kan du skicka dem direkt till oss.

AsuHyvin - BoBra West Oy Ab, Åsgatan 6, 10620 Ekenäs