Isännöinti

Tarjoamme hallinto-, talous- ja tekniseen isännöintiin liittyviä palveluita asiakkaiden toivomusten ja tarpeiden mukaisesti.

HALLINTO

 • kokousasioiden valmistelu ja pöytäkirjojen laatiminen

KIINTEISTÖN SOPIMUSASIAT

 • vuokra-, vakuutus- ja liittymissopimusten valmistelu, laadinta ja valvonta
 • huolto-, siivous-, jätehuolto- ym. kiinteistönhoitosopimusten valmistelu, laadinta ja valvonta

VALVONTA

 • yhtiöjärjestyksen ja kiinteistön järjestysmääräysten, osake- ja asunto-osakeyhtiölain sekä viranomaisten määräysten noudattamisen valvonta

ILMOITUSVELVOLLISUUDET

 • vero-, vuosi- ja tarkkailuilmoitusten teko

TALOUSSUUNNITTELU

 • talousarvioiden laadinta tulo- ja menoerittäin perusteluineen hallitukselle

LASKENTATOIMI

 • laskujen hyväksyminen ja maksaminen
 • lainojen hoito
 • lainaosuuksien laskenta määräaikana osakassuorituksia varten
 • kirjanpito ja tilinpäätösehdotuksen laadinta
 • talousarviovertailujen laadinta hallitusta varten
 • vuokra- ja vastikekirjanpito

KIINTEISTÖN HOIDON JÄRJESTÄMINEN

 • hoitotyön järjestäminen, seuranta, valvonta ja ohjaaminen
 • energian, sähkön ja veden kulutuksen seurannat sekä kulutustavoitteiden asettaminen

KUNNOSSAPITO, PIEN- JA YLLÄPITOKORJAUKSET

 • peruslaitejärjestelmien (LVIS jne), rakenteiden ja ulkovaipan kunnon seuranta ja sen mukaisten toimenpiteiden käynnistäminen ja ohjaus
 • lähivuosien korjaustarpeen määrittely
 • kertaluontoisten korjaustöiden hallinnolliset tehtävät

KORJAUS- PERUSRAKENNE- JA RAKENNUTTAMISASIAT (LISÄPALVELUT)

 • projektien käynnistäminen hallituksen ohjeiden mukaisesti
 • hallituksen avustaminen projektijohdon valinnassa ja projektin eteenpäin viemisessä ja sen päätökseen viemisessä

 

Valmispaketit eri kokoisille asuntoyhtiöille

MINI
alle 10 hstoa

MIDI
10-25 hstoa

MAXI
yli 25 hstoa

ASIAKASPALVELU
- puhelinpalvelu
- sähköposti
- saunavuorot / autopaikat

X

X

X

TALOUSHALLINTO
- tilinpäätöksen valmistelu
- budjetti
- vuokranvalvonta
- laskujen maksaminen
- kirjanpito
- välilaskelmat neljännesvuosittain

X

X

X

YHTIÖKOKOUSTEN
- valmistelu
- päätösten toimeenpano

X

X

X

OSALLISTUMINEN YHTIÖKOKOUKSIIN

X

X

X

VIESTINTÄ
- sähköinen raportointi
- sähköinen uutiskirje asukkaille
- ilmoitustaulu

X

X

X

VUOSITTAINEN KATSELMUS KIINTEISTÖLLÄ JA KORJAUSEHDOTUKSET HALLITUKSILLE

X

X

X

HALLINNOLLINEN ISÄNNÖINTI

X

X

X

HALLITUKSEN KOKOUSTEN
- valmistelu
- päätösten toimeenpano

X

X

X

TEKNINEN ISÄNNÖINTI
- peruskorjaukset
- yllättävät korjaukset
- osakasremonttien valvonta

X

X

X

ASIAKIRJATILAUKSET
- puhelimitse
- sähköpostilla

X

X

X

X = kuuluu kuukausittaiseen perusveloitukseen
X = saatavana hinnaston mukaisesti

 

MINI sopii pienille taloyhtiöille, jotka haluavat hyvää ja tehokasta isännöintipalvelua kohtuullisin kustannuksin. Palvelu on suunniteltu alle kymmenen huoneistoa käsittävien taloyhtiöiden tarpeisiin. Palvelun tilaajana voit luottaa siihen, että yhtiön asiat ovat hyvässä hoidossa ja lakisääteiset velvollisuudet täytetty.

Hinnoittelumme on avointa ja ennakoitavaa. Valmiin palvelupaketin hinnoittelu on selkeä ja tarvittaessa tarjoamme lisäpalveluita hinnaston mukaisesti.

 

MINI– palvelun kuvaus

Taloushallinnon ja laskennan tehtävät

Laskutamme taloyhtiön vastikkeet ja muut maksut sekä perimme erääntyneitä vastikkeita kuukausittain.

Hoidamme taloyhtiön kirjanpidon. Hyväksymme laskut ja maksamme ne. Tuotamme maksuperusteisen välilaskelman neljännesvuosittain. Välilaskelma sisältää vertailun talousarvioon.

Laadimme tilinpäätösehdotuksen. Teemme veroilmoituksen ja toimitamme sen verottajalle. Laadimme talousarvioehdotuksen kerran vuodessa.

Tekniset tehtävät

Huolehdimme, että kiinteistönhoitosopimukset ovat voimassa.

Asiakas saa käytettäväksi palveluntoimittajalistauksen, josta asiakas voi itse tilata yksittäiset asiantuntija- ja kiinteistönhoitopalvelut.

Seuraamme kiinteistön lämmön, veden ja sähkön kulutusta kuukausittain asiakkaan ilmoittamien mittarilukemien perusteella ja teemme tarpeen tullen ehdotuksia korjaaviksi toimenpiteiksi.

Teemme tarvittaessa asiakkaan kanssa yhteistyössä kiinteistön kunnossapitosuunnitelman ja hoidamme muut tekniset tehtävät. Nämä työt veloitamme erikseen hinnastomme mukaan.

Kokoukset

Isännöitsijätoimiston edustaja osallistuu tarvittaessa lisämaksusta yhtiökokoukseen ja laatii siitä pöytäkirjan. Muut kokouksensa asiakas pitää ilman isännöitsijää. Tällöin asiakas laatii pöytäkirjan valmiille sähköiselle pöytäkirjapohjallemme.

Tarvittaessa isännöitsijätoimiston edustaja voi osallistua hallituksen ja muihin kokouksiin. Silloin veloitamme käytetyn ajan mukaan kokoukseen valmistautumisesta ja osallistumisesta, pöytäkirjan laatimisesta sekä päätösten toteuttamisesta.

Asukas-, käyttäjä- ja yhtiöpalvelut

Isännöitsijäntodistukset ja lainaosuuslaskelmat voi tilata joko sähköisesti tai soittamalla asiakaspalveluumme. Toimitamme ne tilaajalle postitse.

Yhteistyökumppanimme toimittavat asukkaille asumiseen liittyviä laatutestattuja lisäpalveluita. Niistä he veloittavat suoraan tilaajaa.

Oletko kiinnostunut valmispaketeistamme? Ota yhteyttä.

Nämä isännöintipalvelun valmispaketit voit tilata helposti suoraan meiltä. Toimitamme sopimuksen allekirjoitettavaksi ja palvelu on halutessanne heti käytössä. Tilatessasi palvelun ilmoitat vain huoneistojen lukumäärän, aloituspäivän ja osoitteen mihin sopimus toimitetaan allekirjoitettavaksi.

Voit myös pyytää tarjouksen sähköisen tarjouspyyntölomakkeemme kautta.

 

 

 

Hinnasto

Hinnasto

Pyydä itsellesi ja taloyhtiöllesi räätälöity tarjous oheisen linkin kautta.

Tarjouspyyntö

Katso video!

Isännöinti