Osakkeenomistajan muutostyöt ja ilmoittaminen

Osakkaalla on oikeus tehdä hallinnassaan olevissa tiloissa sellaisia muutoksia, joista ei aiheudu vahinkoa tai haittaa yhtiölle, naapureille tai rakennukselle. Huoneistossa tehtävistä korjaus- ja muutostöistä on ilmoitettava kirjallisesti taloyhtiön isännöitsijälle. Jos olet epävarma kuuluuko remontista ilmoittaa, kysy isännöitsijältä ennen remontin aloittamista, onko suunniteltu remontti sellainen, joka vaatii ilmoituksen.

Ilmoitus toivotaan tehtäväksi hyvissä ajoin, esimerkiksi kuukautta aiemmin, jotta yhtiön edustajat ehtisivät perehtyä suunnitelmiin, hankkia tarvittavat luvat ja niin edelleen. Myös osakkaan edun mukaista on, että muutostyöstä ilmoitetaan ajoissa, koska tällöin jää aikaa hankkia tarvittavat lisäselvitykset ilman, että töiden aloittaminen viivästyy. Samaan yhteyteen voidaan ajoittaa mahdolliset yhtiön vastuualueeseen kuuluvat työt (esimerkiksi kylpyhuoneen rikkoutunut vesieristys). Muutostöiden kustannukset ovat osakkaan vastuulla. Yhtiön vastuu on vain sille kuuluvien rakennusosien kunnossapitovastuusta, joten yhtiönkin osallistuessa vastuunsa piiriin kuuluviin töihin osakas vastaa yksin varustelutason kohottamisesta aiheutuneet kustannukset.
 Kaikki sellaiset remontit on ilmoitettava, jotka voivat vaikuttaa yhtiön kunnossapitovastuulla oleviin osiin, kuten kantaviin seinärakenteisiin, hormistoihin, sähköjohdotuksiin, lämmitys-, vesijohto- tai viemärijärjestelmään, vedeneristeisiin, vesikalusteisiin, ilmastointiin tai akustiikkaan.

Esimerkiksi keittiön allaskaappien vaihtamisesta on ilmoitettava, jos sen yhteydessä siirretään putkia tai irrotetaan ja laitetaan paikalleen olemassa oleva hana. Muovimaton vaihtaminen parkettiin on ilmoitettava siksi, että yhtiö voi varmistaa, että äänieristys tulee kuntoon eivätkä askeläänet kuulu alakertaan.
 Jos muutostyö vaikuttaa naapureihin, isännöitsijän tehtävänä on ilmoittaa muutoksesta heille.
Naapurisovun kannalta remontin tekijän kannattaa tietysti itsekin ilmoittaa naapureille suunnittelemastaan remontista ja työn aiheuttamasta haitasta.

 


Remontti-ilmoitukset tulee tehdä kirjallisesti, jotta tiedot voidaan säilyttää ja tallentaa.
Tehdyt remontit kirjataan myös isännöitsijäntodistukseen.

Muutosilmoituslomake

Ilmoitettavia asioitaNämä on aina ilmoitettava
 • parketin asennus muovimaton tilalle
 • wc:n, kylpyhuoneen, saunan remontointi, rakentaminen tai poistaminen
 • keittiön allaskaappien vaihtaminen
 • astianpesukoneen ja pyykinpesukoneen asentaminen keittiöön
 • hanan tai wc-istuimen vaihto
 • hanan irrottaminen, veden katkaisemista edellyttävät työt
 • kiinteiden sähköjohtojen asentaminen ja poistaminen
 • viemäri-, käyttövesi-, sähkö-, lämmitys- tai ilmanvaihtojärjestelmiin liittyvien laitteiden asentaminen, muuttaminen tai poistaminen: lämmitysjärjestelmään kuuluva lämmityspatteri tai lattialämmitys, integroitu liesi, liesikupu tai ilmanvaihtoon kytketty liesituuletin, lämminvesivaraaja
 • parvekkeen lattian pinnoitteen vaihtaminen (saattaa vaikuttaa vesieristykseen)
 • muutokset kantaviin väliseiniin
 • muutokset ulko-oviin (esimerkiksi ovisilmän tai turvalukon asentaminen)
 • kevyiden väliseinien purkaminen, siirtäminen tai uusien rakentaminen, jos seinien sisällä kulkee sähkö- yms. johtoja

Tarkista isännöitsijältä, pitääkö omassa yhtiössäsi ilmoittaa

 • huoneiston lattia-, seinä- tai kattomateriaalin vaihtaminen, esimerkiksi seinien levytys (saattaa vaikuttaa äänieristykseen)
 • liesituuletin (jos kuuluu ilmanvaihtojärjestelmään).

Näistä ei tarvitse ilmoittaa (jos olet epävarma, tarkista isännöitsijältä)

 • tapetointi ja maalaus
 • taulujen kiinnittäminen
 • keittiön yläkaappien vaihtaminen, jos ei vaikuta ilmanvaihtokanaviin
 • pyykinpesukoneen asentaminen kosteaan tilaan, kun pesukoneliitäntä on olemassa
 • huonekorkeuden laskeminen, jos ei vaikuta ilmanvaihtokanaviin tai sähköjohtoihin
 • kiinteiden kalusteiden, kuten eteiskaapistojen tai vaatekaapistojen rakentaminen tai poistaminen
 • muiden kuin viemäri-, käyttövesi-, sähkö-, lämmitys- tai ilmanvaihtojärjestelmiin liittyvien laitteiden asentaminen, muuttaminen tai poistaminen: jää-, pakastin- tai viileäkaappi, mikroaaltouuni, liesituuletin (esimerkiksi aktiivihiilellä toimiva, joka ei kuulu ilmanvaihtojärjestelmään)
 • väliovien poistaminen
 • vanhan parkettilattian vaihtaminen uuteen samantyyppiseen parkettilattiaan

Remontin aikana huomioitavia asioita

Osakkeenomistajakin on velvollinen remonttinsa yhteydessä huolehtimaan, ettei purkutöiden yhteydessä leviä rakennukseen tai muualle huoneistoon asbestipölyä. Vaikka sisustusmateriaaleissa käytetty asbesti ei ole ehjänä haitallisimmassa muodossaan, on toisaalta otettava huomioon, ettei asbestille ole turvallista raja-arvoa. Lisäksi on tärkeätä ottaa huomioon, että kaikki purkupöly on terveydelle haitallista, vaikkei se sisältäisikään asbestikuituja. Jos kyse on osakkaan omasta muutostyöstä, eikä huoneistossa ole tehty asbestikartoitusta, ennen työhön ryhtymistä on selvitettävä, joudutaanko purkamaan asbestipitoisia materiaaleja.

Osakkaan omassa muutostyössä selvityksestä aiheutuvat kustannukset kuuluvat pääsääntöisesti osakkaalle. Asbestikartoituksia tekevät muun muassa rakennusalan insinööritoimistot ja erityiset asbestikonsultit, joiden puoleen ammattitaitoinen isännöitsijä osaa kääntyä. Yksityisen osakkaan kannattaa aina kääntyä ensin isännöitsijän puoleen asbestikartoituksia koskevissa asioissa.

Jos selvitystä ei ole tehty, työ on tehtävä asbestipurkutyönä. Asbestipurkutyötä saa tehdä vain työsuojelutoimiston valtuuttama työnantaja.

 • erityisesti kylpyhuoneiden purkutöissä on aina huolehdittava remonttipölyn leviämisen estämisestä suojaamalla remonttialue asianmukaisesti
 • porrashuoneeseen kulkeutuva pöly ja roskat on siivottava päivittäin
 • purkujätteet tulee kierrättää asianmukaisesti. Niitä ei saa laittaa taloyhtiön jätepisteeseen.